Partner sites:EURESELA

The job offer is available for the following event:

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela, opazovanje, spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja uporabnikov ter poročanje o tem, izvajanje prve pomoči, priprava, delitev in aplikacija predpisane terapije, urejanje pripomočkov ter nadzor jemanja zdravil, izvajanje in sodelovanje pri zagotavljanju osnovnih življenjskih aktivnostih uporabnika, sodelovanje pri razdeljevanju hrane in hranjenje, reševanje urgentnih primerov v odsotnosti nadrejenih v okviru pristojnosti, evidentiranje svojega dela (vpisovanje in beleženje storitev zdravstvene nege, spremljanje in beleženje storitev oskrbe), sodelovanje pri rehabilitaciji uporabnikov, priprava uporabnikov na razne preiskave, sodelovanje pri delu z uporabniki storitev z demenco, razkuževanje in čiščenje pripomočkov za izvajanje medicinsko tehničnih posegov, zdravstveno vzgojno delo z uporabniki storitev, vodenje evidenc in dokumentacije, priprava obvezilnega materiala in materiala za sterilizacijo, pomoč pri oskrbi umrlih, delo v ambulanti, delo z zdravnikom, sprejem in namestitev uporabnika na oddelek, odpust uporabnika iz oddelka, posredovanje informacij, obveščanje svojcev v zvezi z zdravstveno nego in oskrbo uporabnika, usklajevanje in nadzor nad delom na oddelku, sodelovanje pri izdelavi negovalnega načrta, druge vsebinsko povezane naloge po navodilih nadrejenih.

Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj. Strokovni izpit je obvezen. Če ga še nimate narejenega, vam lahko omogočimo opravljanje pripravništva.

Jobs that may interest you

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo kot SOCIALNA OSKRBOVALKA opravljali pomoč na domu na območju mestne občine Koper, kar zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; gospodinjska pomoč na... Read more
V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu BOLNIČAR NEGOVALEC opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene pomoč pri zdravstveni negi in izvajanju oskrbe uporabnikov v negi III in IV, transfer zdravstvenega materiala in uporabnikov, higienska oskrba uporabnikov in vzdrževanje njihovega okolja, hranjenje uporabnikov in skrb za hidracijo, priprava obroka in napitkov na... Read more
EOJD