Partner sites:EURESELA

Obalni dom upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato Capodistria

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je splošni socialnovarstveni zavod. Naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje storitev, s katerimi pomagamo starejšim ljudem, ki imajo določene zdravstvene težave ali pa so se iz različnih drugih vzrokov odločili za vključitev v institucionalno varstvo. Življenje v zavodu nadomešča in dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine, obenem pa se zaposleni zavedamo, da nobena institucija ne more nadomestiti lastnega doma. Zaradi tega je naša skrb in odgovornost, da delamo tako, da se v naši hiši stanovalci čutijo sprejeti, dobrodošli in čim bolj zadovoljni. Pri svojem delu in s svojo prisotnostjo pogosto nismo zgolj javni uslužbenci, ampak mnogokrat nadomeščamo svojce in prijatelje naših stanovalcev.

Storitev ne omogočamo samo stanovalcem doma, ampak smo kot odgovor na različne potrebe, ki smo jih zaznali v lokalni skupnosti, ustanovili Gerontološki center, ki je postal referenčna in informacijska točka za celovito in individualno obravnavo starejših. Tako izvajamo celovito oskrbo starejših v njihovem bivalnem okolju, krepimo kakovost življenja na njihovem lastnem domu ter si prizadevamo za aktivno družbeno vključevanje starejših, s čimer omogočamo uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju, razbremenjujemo svojce ter preprečujemo osamljenost.

Imamo tudi dva dnevna centra, Oljko in Ruj, v katerih izvajamo storitev dnevnega varstva osebam, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe. Dnevni center Oljka je specializiran dnevni center, namenjen osebam, obolelih z demenco.

V Obalnem domu upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria svoj uspeh gradimo tudi na zadovoljstvu zaposlenih, njihovem strokovnem znanju, srčnosti in kolegialnim odnosom v timu. Poudarek dajemo usposabljanju zaposlenih ter razvijanju možnosti za osebni in profesionalni razvoj. Skrbimo za dobre delovne pogoje ter za splošno zdravje in počutje zaposlenih. S podelitvijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo dobili potrditev, da kot družbeno odgovoren delodajalec aktivno omogočamo zaposlenim lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

V prihodnosti vidimo dom kot pomemben subjekt v skrbi za starejše ljudi, pomembno stičišče povezovanja različnih generacij, gerontološkega znanja ter učenja zavedanja in sprejemanja drugačnosti. Še naprej bomo povezovali različne skupine zainteresiranih, lokalno in širšo skupnost ter z ustvarjanjem dobre prakse prispevali k razvoju stroke in prepoznavnosti na širši ravni.

 

Job offers

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo kot SOCIALNA OSKRBOVALKA opravljali pomoč na domu na območju mestne občine Koper, kar zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; gospodinjska pomoč na... Read more
V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu BOLNIČAR NEGOVALEC opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene pomoč pri zdravstveni negi in izvajanju oskrbe uporabnikov v negi III in IV, transfer zdravstvenega materiala in uporabnikov, higienska oskrba uporabnikov in vzdrževanje njihovega okolja, hranjenje uporabnikov in skrb za hidracijo, priprava obroka in napitkov na... Read more
V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela, opazovanje, spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja uporabnikov ter poročanje o tem, izvajanje prve pomoči, priprava, delitev in aplikacija predpisane terapije, urejanje pripomočkov ter nadzor jemanja zdravil, izvajanje in sodelovanje pri... Read more