Partner sites:EURESELA

Gällivare municipality is looking for teachers, preschool teachers and recreation instructor/Gällivare kommun söker Lärare, Förskollärare och Fritidspedagoger (Ref nr: B 027/2020)

by:  Gällivare kommun

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Gällivare municipality is in a major social transformation, which means an exciting development for the community and for the school, the preschool, we move the communities, we build new schools, preschools, repair others, new multi-arenas and new housing will be ready in the near future. For a number of years, we have worked with a school structure to gather the high school to a school and it will be in port in the fall of 2019. We also have schools for year F-6 of varying size in society and in the countryside.

We plan to start a Finnish and Meänkieli department within the preschool Intensive work on school development is ongoing because we are part of the project “Collaboration for the best school” via the National Agency for Education, which has just begun and will last for three years.

We look at different organizational solutions for the work environment to be good and for the students to receive the best teaching. As a new teacher in Gällivare municipality, you will receive guidance from an experienced teacher. We also have developed collegiate learning at schools. Special educators, special teachers, curators, school nurses are also available at the schools and we work together for the best students in teams. 

Gällivare municipality is looking for teachers in different areas. Based on your credentials, we will design your employment contract. We are looking for you who have both a Teaching Degree and a Teacher Certificate in the activities and the subjects you are teaching. You must be responsible, clear and driven, and have easy to create good relationships with students, guardians and colleagues. Commitment, focus on solutions, innovation, interest in and ability to collaborate are qualities that the school values. Swedish language skills are mandatory. Merit is if you know any of the minority languages ​​(Sami, Meänkieli and Finnish). We attach great importance to personal suitability.

 

Working Hours / Duration Until further notice. Can be combined with other subjects based on the applicant's wishes. '

Salary Monthly Salary We apply individual remuneration

Access according to the agreement

 

Deadline: 2020-04-30 Reference number: B 027

We only accept the application via: www.hrsupporten.se/gellivare.php  For your application we want to include a resume. In the request, original documents are provided.

We have chosen our recruitment channels and do not want any recruitment assistance.

 

 

Verksamhetsbeskrivning

Gällivare kommun är inne i en stor samhällsförvandling vilket innebär en spännande utveckling för samhället och för skolan, förskolan, vi flyttar samhällen, vi bygger nya skolor, förskolor, reparerar andra, ny multiarena och nya bostäder kommer att vara klara inom en snar framtid.

Vi har under ett antal år arbetat med skolstruktur för att samla högstadiet till en skola och det kommer att vara i hamn hösten 2019. Vi har också skolor för årskurs F-6 av varierande storlek i samhället och på landsbygden. Vi planerar att starta en finsk- och meänkieliavdelning inom förskolan

Det pågår ett intensivt arbete med skolutveckling genom att vi är med i projektet ” Samverkan för bästa skola” via Skolverket som just har börjat och kommer att pågå i tre år. Vi ser på olika organisatoriska lösningar för att arbetsmiljön ska bli bra och att eleverna ska få bästa undervisningen.

Som ny lärare i Gällivare kommun kommer du att få handledning av en erfaren lärare. Vi har också ett utvecklat kollegialt lärande på skolorna.

Specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska finns också på skolorna och vi samarbetar för eleverna bästa i team.

 

Kvalifikationer
Gällivare kommun söker lärare inom olika områden. Utifrån din legitimation kommer vi att utforma ditt anställningsavtal.

 

Vi söker Dig som är legitimerad pedagog i den verksamhet och i de ämnen som du ska undervisa i. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Meriterande är om du kan något av minoritetsspråken (samiska, meänkieli och finska). Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Arbetstid/Varaktighet
Tills vidare. Går att kombinera med andra ämnen utifrån sökandens önskemål.

 

Lön
Månadslön

Vi tillämpar individuell lönesättning

 

Tillträde
enligt överenskommelse

 

Upplysningar
Susanne Köhler, rektor i grundskola 0970-818878

Marika Korpi-Frisk, rektor 0970-818345, svensk/finsk talande

Ulla-Stina Larsson, rektor i förskola 0970-818971

 

Fackliga företrädare
Lärarförbundet, tel 0970-818000

Lärarnas Riksförbund, tel 0970-818000

 

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2020-04-30

Referensnummer:  B 027

 

Vi tar endast emot ansökan via: www.hrsupporten.se/gellivare.php

Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.

 

Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.

 

 

 

This job has expired

Jobs that may interest you

Welcome to Malmö! Malmö is Sweden’s third largest city and located in the southern part of the country – close to the continent and the rest of Europe. Jump on a train, and after a half an hour you are in Copenhagen. Malmö is a diverse and booming city inhabited by a young crowd where almost half the population is... Read more
EOJD