Partner sites:EURESELA

Gällivare kommun

from: Sweden

The organisation is registered to participate in the following event(s):

A world-class Arctic small town. Sparkling winter, bright summer nights, ten minutes to everything. Gällivare is beautifully situated in an outstanding landscape 10 miles north of the Arctic Circle. Nearly 18,000 people live in the municipality with proximity to work, service and nature. Here are county hospitals, well-developed childcare, good schools, a rich association life and varied cultural offerings. The wilderness offers great opportunities for leisure and experiences beyond the ordinary, all year round.

From the northern botanical coast to Gällivare, it takes a couple of hours by train or car and a little over it from Stockholm with daily flights. Here is a differentiated enterprise with world-class mining as the main base industry.

Right now we are building new Gällivare as the areas in Malmberget are phased out. The greatest social transformation of all time due to the continued expansion of the mining industry. 250,000 new square meters of housing, municipal operations and commercial premises will be built over the next 15 years.

En arktisk småstad i världsklass. Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor nära 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt.

Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring.

Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.