Partner sites:EURESELA

Шофьор тежкотоварен автомобил

by:  ВИОЛИНА ООД

The job offer is available for the following event:

1. Образование – минимална образователна степен – средно общо или средно специално образование. 
2. Свидетелство за управление на съответното моторно превозно средство. 
3. Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него. 
4. Професионален опит – препоръчително не по-малко от една година трудов стаж по специалността. 
5. Лични качества – инициативност, изпълнителност, комуникативност и оперативност. 

EOJD