Partner sites:EURESELA

ВИОЛИНА ООД

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Товарен автомобилен транспорт

Job offers

1. Образование – минимална образователна степен – средно общо или средно специално образование. 2. Свидетелство за управление на съответното моторно превозно средство. 3. Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него. 4. Професионален опит – препоръчително не по-малко от една година трудов стаж по специалността. 5. Лични качества – инициативност, изпълнителност, комуникативност и оперативност. Read more