Partner sites:EURESELA

СПЕЦИАЛИСТ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (

by:  Balkantel

The job offer is available for the following event:

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

• Да отговаряте за подготовката на административна част на тръжни предложения – ЕЕДОП, критерии за подбор, декларации, сертификати и др.;
• Да осъществявате координацията по цялостното окомплектоване и изпращане на всички документи за търга;
• Да работите с ЦАИС, Закон за обществени поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки и други приложими закони и директиви спрямо клиента;
• Да водите писмена и устна кореспонденция с възложителя, държавни учреждения, които имат отношение, партньори на фирмата в тръжните процедури, останалия екип по подготовката от фирмата;
• Да се грижите за администриране, отчетност и архивиране на всички документи по тръжни предложения и оферти;
• Да следите обявленията за нови обществени поръчки;
• Регулярно да следите промените в ЗОП и тяхното въздействие върху участието на фирмата в тръжни процедури.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

• Висше техническо, икономическо или юридическо образование;
• Опит в подготовка на тръжни предложения по ЗОП – минимум 3 години;
• Експертни познания по ЗОП;
• Много добра компютърна грамотност;
• Отлично владеене на български и английски език;
• Отлични организационни и административни способности;
• Висока степен на отговорност, прецизност и дискретност;
• Умения за работа в екип.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.

Jobs that may interest you

Software developer

Workplace: Bulgaria
We are currently looking for a talented senior PHP developer to join our team and be a team leader for our junior software developers. Job Description: Develop web-based corporate business IT solutions in PHP Provide technical leadership for multiple software projects Communicate frequently with client’s expert personnel and subject matter experts Lead the development portion of software production Develop flexible... Read more
EOJD