Partner sites:EURESELA

Balkantel

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на:

 • разработване и производство на иновативни продукти и технологии;
 • системи за управление на въздушното движение и навигация на въздухоплавателни средства, с приложения в гражданската и военната авиация;
 • специализирани военни комуникационни и навигационни системи;
 • жп системи за сигнализация;
 • системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика;
 • разработване и внедряване на собствен специализиран софтуер за комуникация и мониторинг;
 • прецизна измервателна апаратура;
 • телекомуникационни системи за граждански цели.

Компанията се е налoжила като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, производство, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка. Изпълнила е множество проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията от стратегическо значение за страната.
 

Balkantel Ltd. is a project oriented engineering company, established in 1990 and specialized in the field of:

 • Design, development and manufacturing of innovative products and technologies
 • Systems for management and control of the air navigation, applicable in the civil and military aviation
 • Specialized military communication and navigation systems
 • Railway signaling systems
 • Safety and security systems for the railways, air-forces, civil aviation, energy sector
 • Automation and control systems, precision measuring equipment
 • Development and implementation of own specialized software for video control, surveillance and security
 • Telecommunication systems for the civil purposes.

The company has established itself as a major supplier, system integrator and contractor of “turn-key” projects implementing a lot of significant telecom infrastructure projects of national importance.

Balkantel Ltd. has been awarded long-term maintenance contracts ensuring the life-time operation of the equipment and systems.

EOJD