Partner sites:EURESELA

Работник, поддръжка.

by:  "Киряевска Вар"

The job offer is available for the following event:

Работник, поддръжка.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула, село Киреево - Кариера "Рафаело".

EOJD