Partner sites:EURES

"Киряевска Вар"

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула, село Киреево - Кариера "Рафаело".

Job offers

Работник, поддръжка. Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула, село Киреево - Кариера "Рафаело". Read more