Partner sites:EURESELA

"Киряевска Вар"

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула, село Киреево - Кариера "Рафаело".