Siti partner:EURESELA

Technologist - manufacture of meat and fish sterilized products / Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти

by:  Compass

Questa offerta è chiusa

Non puoi più candidarti per questa offerta di lavoro. Nella lista di tutte le offerte disponibili puoi trovare le offerte ancora aperte

The job offer is available for the following event:

"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията:

Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти /консерви/

Ние предлагаме:

 • Дългосрочен ангажимент.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонуси.
 • Допълнителни социални придобивки.
 • Oтлична работна среда.
 • Възможност за професионално развитие.

Подходящият кандидат има:

 • Завършено висше образование в Университет по хранителни технологии, степен Магистър. Специализация "Технология на месото и рибата". 
 • Предишен опит на сходна позиция /ще се счита за предимство/.
 • Умения за работа в екип.

Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат:

 • Контролиране спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.
 • Участие при анализиране качеството на продукцията.
 • Участие при внедряването на нови изделия, технологии и оборудване.
 • Контролиране качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина.
 • Разработване предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство.
 • Участие при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техники и технологии.
 • Анализиране разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация.

В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата втобиография на e-mail: yoanna.petkova@compass-bg.com.

За допълнителна информация: тел. 0887/ 848 773.

Questa offerta di lavoro è chiusa