Technologist - manufacture of meat and fish sterilized products / Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти

by:  Compass

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията:

Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти /консерви/

Ние предлагаме:

 • Дългосрочен ангажимент.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонуси.
 • Допълнителни социални придобивки.
 • Oтлична работна среда.
 • Възможност за професионално развитие.

Подходящият кандидат има:

 • Завършено висше образование в Университет по хранителни технологии, степен Магистър. Специализация "Технология на месото и рибата". 
 • Предишен опит на сходна позиция /ще се счита за предимство/.
 • Умения за работа в екип.

Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат:

 • Контролиране спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.
 • Участие при анализиране качеството на продукцията.
 • Участие при внедряването на нови изделия, технологии и оборудване.
 • Контролиране качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина.
 • Разработване предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство.
 • Участие при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техники и технологии.
 • Анализиране разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация.

В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата втобиография на e-mail: yoanna.petkova@compass-bg.com.

За допълнителна информация: тел. 0887/ 848 773.

This job has expired