Siti partner:EURESELA
European Online Job Day Sofia 2019
17 Settembre 2019
Evento in loco (Sofia, Bulgaria)
Evento online

Impieghi disponibili per questo evento

@tota lImpieghi disponibili per questo evento

Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Leggi di più
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Leggi di più
Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Leggi di più

Accountant

Offered by:  Fire Protection Ltd
Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
Create Primary Accounting Documentation; Posting Double Entries in Accounting Software; Create periodic financial reports; Issue invoices; Make payment orders; Communicate with colleagues and clients; Leggi di più

Машинен оператор

Offered by:  GRIPPA AD
Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
1. Операторът е задължен строго да спазва технологичния режим и инструкциите за експлоатация на машините. 2. Задължен е да постига количество и качество на производството съгласно зададения норматив за съответното изделие. 3. Операторът е задължен да контролира текущо и непрекъснато качеството на произвежданата от него продукция и носи отговорност при констатирани несъответствия/ отклонения. 4. Операторът е задължен да изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията на Системите за осигуряване на качеството и управление на безопасността на храните 5. Да участва в обученията относно безопасност на храните. 6. Да участва в поддържането и осъвременяваенто на системата за безопасност на храната. Leggi di più

HUMAN CAPITAL MANAGER

Offered by:  Monbat AD
Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
HUMAN CAPITAL MANAGER will be a part of Human Capital team, based in Montana, Ref. # HC-M-1901 SCOPE OF WORK Transformational Leader; Will oversee, manage and provide strategies related to the transformations in the company. Will introduce and apply group policies. Position Overview: • Lead the implementation of group policies and programmes, deployment of HR practices; • Support & guidance... Leggi di più

BUSINESS REPORTING SPECIALIST

Offered by:  Monbat AD
Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
Company profile: Leading European manufacturer of lead-acid batteries for various applications such as starter batteries for cars, trucks and commercial vehicles, telecommunications, industrial, armypower, locomotive and leisure. Productions facilities of the company are based in Bulgaria, Romania, Serbia and Italy through which it also produces lead and lead alloys through its recycling subsidiaries. In order to support the extension of... Leggi di più

Junior Accountant

Offered by:  Fiskalni Uslugi Ltd
Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
Create Primary Accounting Documentation; Posting Double Entries in Accounting Software; Create periodic financial reports; Issue invoices; Make payment orders; Communicate with colleagues and clients; Leggi di più

Шивач

Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
"Арев Премиер" ООД е дългогодишна производствена компания за плетени изделия, която разполага с модернизирана производствена база. Във връзка с разширяване на производството, Търси: - оператори на права машина; - оператори на кетел машина. Изисквания: - мотивация и отговорност; - бързина; - сръчност. Предлага: • Редовна смяна (понеделник – петък, 8:00 – 17:00 ч.); • Атрактивно редовно заплащане; • Платено двумесечно обучение за лицата без опит; • Осигурен служебен транспорт в рамките на града; • Ваучери на стойност 60,00 лв.; • Отлични условия на труд. Месторабота - гр. Русе, ул. "Тракция" № 2 Leggi di più

Машинен оператор бродерия

Offered by:  Kalinel EOOD
Luogo di svolgimento del lavoro: Bulgaria
Работа с капитонираща машина, на която се капитонират /прошиват/ олекотени завивки, матрак протектори и възглавници. Leggi di più