Partner sites:EURES

Jobs

7 jobs offered by Ate Plast OOD

Механик

Offered by:  Ate Plast OOD
Workplace: Bulgaria
Фирма "АТЕ ПЛАСТ" ООД, търси да назначи за своите нужди Електромонтьор - механик Изисквания: 1. Образование – предимство висше техническо 2. Добри познания по електроника, електротехника, механика 3. Опит на подобна позиция – минимум 1 години 4. Компютърна грамотност - задължително 5. Английски език – предимство 6. Работа в производствено предприятие – предимство 7.Отговорно отношение към работата 8. Умения за работа в екип и експедитивност Ние предлагаме: - Работа на трудов договор с осигуровки на реалния доход. - Атрактивно месечно възнаграждение - Работа в доказан екип от специалисти; - Възможност за професионално развитие; Ще се свържем само с кандидатите,които отговарят на изискванията Read more
Фирма АТЕ ПЛАСТ ООД, търси да назначи, за своите нужди „Организатор производство“ към производствено диспечерски отдел: Изисквания: 1. Образование – висше техническо образование; 2. Опит на подобна позиция – минимум 2 години; 3. Отлична компютърна грамотност – задължително Excel; 4. Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо; 5. Умения за работа в екип; 6. Шофьорска книжка без нарушения. Отговорности: 1. Отговаря за процеса на планиране, поръчва материали за производството; 2. От търговската поръчка създава производствена и следи за спазване на технологията на производство и технологичните параметри на произвежданите продукти; 3. Описва и подрежда по технологично най-добър начин производствените поръчки в план програма; 4. Оформя производствената документация, като съставя производствените ордери и решава въпроси по изпълнение на производствените програми; 5. Контролира завършването на производствените поръчки; 6. Участва в разработването и внедряването на нови технологии за производство на продукти. Ние предлагаме: - Много добро заплащане с реални осигуровки; - Работа в млад екип от специалисти; - Възможност за професионално развитие; Ще се свържем само с кандидатите, които отговарят на изискванията. Read more
Фирма АТЕ ПЛАСТ ООД търси да назначи за своите нужди "Машинен оператор /печатар/". Изисквания: 1. Образование – висше или средно техническо образование, предимство Полиграфия. 2. Опит на подобна позиция – минимум 2 години 3. Компютърна грамотност 4. Умения за работа в екип. Основни функции: 1. Настройва, регулира и контролира основни механизми на печа- тарските машини, като захранващи и изнасящи механизми, мастилни системи и други; 2. Смесва мастила и разредители до стандартни пропорции, регулират подаване на фолио и мастило по време на печатния процес; 3. Контролира машинни операции и качеството на печатане; 4. Подготвя клишета и фолиа; 5. Поддържа, настройва, ремонтира и почиства печатарските ма- шини и съоръжения за печат. Ние предлагаме: - Много добро възнаграждение с реални осигуровки; - Работа в млад екип от специалисти; - Възможност за професионално развитие; - Работа с високотехнологично оборудване; Ще се свържем само с кандидатите,които отговарят на изискванията Read more

Оператор на машина

Offered by:  Ate Plast OOD
Workplace: Bulgaria
Оператор на машинаФирма АТЕ ПЛАСТ ООД, лидер в производството на фолиа и гъвкави опаковки търси да назначи, за своите нужди: Оператор на машина Изисквания: - Средно техническо образование; - Опит в производствено предприятие е предимство; - Готовност за работа на смени; - Отговорност и прецизност в работата. Основни задължения: 1. Зарежда машината с необходимите материали 2. Наблюдава и контролира работата на машината по време на смяната 3. Следи за качеството на готовата продукция при производството 4. Изтегля, опакова, етикира готовата продукция съгласно зададени изисквания 5. Почиства машината след завършване на смяната и предава технологичния отпадък по видове съгласно вътрешни разпореждания Ние предлагаме: - Работа на смени: дневна, нощна, два дни почивка; - Много добри условия на труд; - Много добро възнаграждение, изплащано редовно и в договорения срок; - Социално и здравно осигуряване върху реалния доход. Ще се свържем само с кандидатите,които отговарят на изискванията Телефон за връзка с отдел Човешки ресурси: 042/616140 Read more

Machine Engineer

Offered by:  Ate Plast OOD
Workplace: Bulgaria
Requirements: 1. Education - Higher Technical; 2. Good knowledge of electronics, electrical engineering, mechanics; 3. Try for a similar position - minimum 2 years; 4. High level of computer literacy; 5. Excellent command of English; 6. Work in a manufacturing enterprise - an advantage; 7. Responsible attitude to work; 8. Teamwork skills and efficiency; Responsibilities: 1. Knowledge and service of... Read more

Power Engineer

Offered by:  Ate Plast OOD
Workplace: Bulgaria
Ate Plast Ltd., a manufacturer of polymer films and packaging, announces a competition for the position of Power Engineer in connection with the expansion of its activity. Main responsibilities: - Manages, coordinates and controls the overall activity of ensuring the proper operation and reliable operation of the energy networks and energy facilities. - Organizes continuous monitoring of the proper operation... Read more
ATE PLAST Ltd. - a leader in the production of polymer films and packaging seeks to appoint, for its needs: Technologist for printing and laminating processes. Job Descriptions: - Investigates new materials in polymers, creates recipes at the request of customers, makes samples in production, analyzes samples with the laboratory, tests samples with the client. Working with SAP. The technologist... Read more
EOJD