Partner sites:EURES

Jobs

Primary tabs

22086 results for archive offers

NURSING JOBS IN IRELAND FOR SPANISH NURSES IMS Recruitment is a leading recruiter of European nurses for the UK, Ireland and Middle East. We are looking for a number of nurses to work at private hospitals based in Dublin, Cork and Limerick, Ireland. The urgent vacancies are for: Surgical nurses Orthopaedic/Trauma nurses Cardiac/Cath Lab nurses CICU/CCU nurses OR nurses Endoscopy... Read more

Activities Coordinator

Workplace: Ireland
We are seeking applications for the position of an Activity Co-ordinator for a permanent full-time role. The Activity Co-ordinator is a pivotal post with responsibility to provide person centred, therapeutic and recreational activities to adults and older persons with severe and enduring mental health needs. The Activities Co-ordinator will work closely with the nursing, care and multi-disciplinary team to promote... Read more

Счетоводител

Offered by:  "Косаня" ЕАД
Workplace: Bulgaria
Дейности свързани с обработка на финастови -счетоводни документи. Read more

JAVASCRIPT ПРОГРАМИСТ

Offered by:  Balkantel
Workplace: Bulgaria
КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? • Активно участие в разработка на цялостни JavaScript приложения (Full Stack); • Софтуерна поддръжка на разработваните програми по време на експлоатацията им; • Подготовка на документация за разработвания софтуер; ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ: Много добри познания на следните технологии: • JavaScript, HTML5, CSS3 • DOM модел; Добри познания на следните технологии: • AJAX функционалност; • Бази данни; • Linux; • Git/Gitlab; Предимствени знания: • Node.JS • QooxDoo • Bootstrap • jQuery; • WebAudioApi; • Ansible; • SVG; Опит: • Минимум две години трудов опит в програмирането на JavaScript. „Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни. Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net . Read more
І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Санитар в Отделение по медицинска онкология. ІІ. ОСНОВНА ЗАДАЧА НА ЗАЕМАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА: Да поддържа чистотата в отделението в съответствие с изискванията на СРЗИ и да оказва помощ на медицинските сестри и лекарите при работа с тежко болни пациенти. ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 1. Завършено средно образование. 2. Да не страда от психически заболявания. 3. Да не страда от вродени или придобити тежки аномалии на опорно двигателния апарат. 4. Необходими личностни качества – чувство за отговорност и справедливост, приветливост, вежливост, съобразнителност, учтивост, тактичност, толерантност, адаптивност, прецизност, инициативност. 5. Умения за добра комуникативност с болните и техните близки, съчувтвие, доброжелателност. 6. Умения за работа в екип. Read more
ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ИНЖЕНЕР, ПРОМИШЛЕНО МАШИНОСТРОЕНЕ ИЛИ ДРУГА ПОДХОДЯЩА . КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ, УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И СЪОБРАЗЕН С ПРОЕКТАНТСКАТА РАБОТА, ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР. ПОЛЗВАНЕ НА АГЛИЙСКИ ЕЗИК НА РАБОТНО НИВО, Read more
Умения за работа с шевни машини - ушиване на различни по сложност дамски облекла. Read more
ВП Брандс Интернешънъл АД е лидер на пазара и традиционен производител на качествени вина и високоалкохолни напитки. Във връзка с осъществяване дейността на фирмата търсим да назначим: Оперативен Счетоводител Задължения: Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи. - Текущо счетоводно отчитане. - Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи. - Участие в изготвяне и подаване на декларации по ЗАДС, ЗДДС и Интрастат. Read more
ВП Брандс Интернешънъл АД е лидер на пазара и традиционен производител на качествени вина и високоалкохолни напитки. ВП Брандс Интернешънъл АД е също така и най-големия производител на етанол на Балканите. Във връзка с осъществяване дейността на фирмата и производството на дезинфектанти и биоцидни продукти търсим да назначим: Технолог производство на биоцидни продукти Основни отговорности и задължения: • Отговаря за разработването и прилагането на технологични схеми за производство на биоцидни продукти, като следи за строгото спазване на технологичната и производствена дисциплина • Организира технически правилната експлоатация на машините, съоръженията и апаратите • Осъществява представянето на готова продукция за атестация на качество • Отговаря за качеството на произвежданата продукция, като при необходимост може да спре производствения процес при опасност от производство на продукция, която не отговаря на приетите параметри • Участва в разработването и внедряването на нормите за разход на материали, трудови ресурси и енергия • Участва в разработване на нови продукти. Следи за научните новости у нас и в чужбина и съдейства за тяхното прилагане в производствения процес. Участва в научни конференции и семинари Read more
Умения за работа за гладене на различни по сложност текстилни изделия и детайли. Read more