Partner sites:EURESELA

Robot Programmer/Programátor/ka robotů

by:  EURES Czechia

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

Department: Tovární č.p. 1180/30, Olomouc. Also suitable for OZZ. Contact is possible ONLY by email. In your position you will be in charge of: - Creating robot programs and periodic backups - Putting robots and robotic technologies into operation (welding, gluing ..) - Commissioning of robots communication with peripherals and PLC system - Error analysis, technical support - Processing of handover documentation What do we demand from you? - High school / university technical education - Basic experience in programming robotic systems - Intermediate knowledge of English or German - ŘP B, willingness to travel Employee benefits: - Employment in top technology companies in their field - 5 weeks holiday - 3 sick days - 13. Wages - Flexible working hours (quarterly compensation period) - Career growth opportunities - Educational courses and training - Language education - Multisport card - Meal vouchers - And other benefits

 

Pracoviště: Tovární č.p. 1180/30, Olomouc. Vhodné i pro OZZ. Kontakt je možný POUZE emailem. Na Vaší pozici budete mít na starost: - Vytváření programů robotů a periodických záloh - Uvedení robotů a robotických technologií do provozu (svařování, lepení..) - Zprovoznění komunikace robotů s periferiemy a systémem PLC - Analýza chyb, technická podpora - Zpracování předávací dokumentace Co od Vás požadujeme? - SŠ / VŠ vzdělání technického směru - Základní zkušenosti v programování robotických sytémů - Středně pokročilá znalost AJ nebo NJ - ŘP B, ochota cestovat Zaměstnanecké výhody: - Zaměstnání v top technologické společnosti ve svém oboru - 5 týdnů dovolené - 3 sick days - 13. Mzdu - Flexibilní pracovní dobu (kvartální vyrovnávací období) - Možnost kariérního růstu - Vzdělávací kurzy a školení - Jazykové vzdělávání - Multisport kartu - Stravenky - A další benefity

 

This job has expired
EOJD