Partner sites:EURESELA

PROJECT LEADER - PLASTICS

by:  Integrated Micro-Electronics Bulgaria

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

General purpose of the job: To organize the entire work to win, implement, follow up the execution of the project in the production, as well as to maintain the already implemented projects in the production during their life cycle, ensuring maximum profit at a minimum cost with a guaranteed quality and quantity according to the customers’ requirements.

Main duties and responsibilities:
• Manage the industrialization of new products and processes, process validation and documentation according to IMI APQP procedures;
• Manage a cross-functional team in a matrix organization;
• Accountable for the overall success of assigned projects;
• Prepare Quotations;
• Involved in optimization of manufacturing process performance;
• Coordinate activities between Toolshop and Production (Trials, Repairs etc.)
• Contact with the internal and external customers of Plastic Injection Department on technical and technological issues;
• Liaise with suppliers and sub-suppliers;
• Organize, control and lead the participants in the project, which he/ she is managing;
• Support the communication within and out of the project team – with clients, BU Managers, other managers of functional departments etc.;
• Responsible for the internal coordination and communication with the client while implementing new processes and products or changes to already existing ones;
• Initiate and offer specific actions for the improvement of the profit from the products and decrease the cost price of their production;
• Participate in the selection, requirement clarification and implementation of new equipment;
• To coordinate with the Business Unit Manager/Project Director the decisions concerning the financial expenses exceeding the budget.

Required personal and professional skills:
• Technical University degree (preferably in Mechanical or Chemical Engineering);
• Project Management tools proficiency (Gantt charts, risk analysis);
• Experience and knowledge of the technological process and the products;
• Ability to read drawings and identify critical quality characteristics;
• Quality standards knowledge (preferable);
• Good communication and presentation skills;
• Strong analytical skills and interpretation of data;
• Team player, result-oriented;
• Flexibility, adaptability and high personal motivation to work;
• Ability to set priorities and follow them;
• Ability to work under pressure;
• Experience in Plastic Injection Moulding and Tools development is a plus;
• Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level – written and spoken;
• Second language (French/ German) is a plus;
• Computer literacy - excellent Excel knowledge is a must;

This job has expired

Jobs that may interest you

Office Manager

Offered by:  BNS Production LTD
Workplace: Bulgaria
Office manager Helps with Documentation and work Organisation Read more
Фирма АТЕ ПЛАСТ ООД, търси да назначи, за своите нужди „Организатор производство“ към производствено диспечерски отдел: Изисквания: 1. Образование – висше техническо образование; 2. Опит на подобна позиция – минимум 2 години; 3. Отлична компютърна грамотност – задължително Excel; 4. Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо; 5. Умения за работа в екип; 6. Шофьорска книжка без нарушения. Отговорности: 1. Отговаря за процеса на планиране, поръчва материали за производството; 2. От търговската поръчка създава производствена и следи за спазване на технологията на производство и технологичните параметри на произвежданите продукти; 3. Описва и подрежда по технологично най-добър начин производствените поръчки в план програма; 4. Оформя производствената документация, като съставя производствените ордери и решава въпроси по изпълнение на производствените програми; 5. Контролира завършването на производствените поръчки; 6. Участва в разработването и внедряването на нови технологии за производство на продукти. Ние предлагаме: - Много добро заплащане с реални осигуровки; - Работа в млад екип от специалисти; - Възможност за професионално развитие; Ще се свържем само с кандидатите, които отговарят на изискванията. Read more

ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР

Offered by:  ОПТИКС АД
Workplace: Bulgaria
ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше техническо образование в областта на електрониката (за предимство се счита средно специално образование в областта на електротехниката и електрониката) Познания и опит в разработването на аналогова и цифрова електроника; Познания и опит в PCB-CAD софтуер. Работа с Altium Designer се счита ЗА предимство. Познаване на етапите и методите на проектиране и производство. ОТГОВОРНОСТИ: Взима активно участие в анализа на характеристиките на новите продукти и участва в създаването на тяхната концепция и архитектура (блок схеми, модули и т.н); Проектира електрическата схема на устройството. Избира предварителна елементна база, отговаряща на различни изисквания: електрически характеристики, цена-производителност, консумация на енергия, физически размери и др. Прави инженерно-стойностен анализ; Проектира печатни платки на продукта съобразно EMI/EMC и механичните изисквания; Участва в етапи на сертифициране на продуктите; Създава пълната конструкторска документация: производствени файлове и технологични инструкции и има основна роля за подготовката на продукта за производство. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Read more
Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи служител на длъжност Инженер, автоматизация на производството. Основни функции и задължения: • Поддържа софтуера и хардуера на съществуващите системи за управление на производствените процеси в основните цехове. • Съставя програми за управление на процеси на базата на различни видове софтуер за програмируеми контролери. • Работи със системи за контрол и събиране на данни от производствените процеси. Изисквания към кандидатите: • висше техническо образование със специалност Автоматика, Системи и управление, Автоматизация на непрекъснатите производства или аналогична; • опит на подобна позиция e предимство; • познаване на SIMATIC S7, WINCC, ControlLogix; • способност за създаване, изпълнение и разбиране на програми и скриптове; • аналитични умения и способност за решаване на проблеми; • добро владеене на английски език. Read more

Инженер, механик

Offered by:  ALCOMET AD
Workplace: Bulgaria
Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи служители на длъжност Инженер, механик. Основни функции и задължения - Ръководи екип от механици в структурата на ремонтна дирекция при настройката, инсталирането, механичната, хидравличната и пневматичната поддръжка и ремонт на машините и оборудването, както и при изработката на метални части и инструменти. - Запознава се с производствената програма на цеха или участъка и на тази база изготвя разчета по време за ремонтните работи. - Открива и предлага възможности за оптимизиране на производствения процес. - Работи в сътрудничество с ръководството на цеха, за да идентифицира възможности за подобряване условията на работа и използването на работното оборудване с цел постигане на максимална ефективност и снижаване на разходите при запазване качеството на продукцията. Изисквания към кандидатите 1. Образование, професионални умения, опит Висше техническо образование, квалификация машинен инженер, инженер-механик. Способност за боравене с техническа документация Опит на подобна позиция – 2 години Английски език – работно ниво 2. Личностни умения Организационни и ръководни умения. Умение за поемане на отговорност. Креативност, способност за откриване на оптимални решения. Read more
EOJD