Partner sites:EURESELA

Project HVAC Engineer/ inzynier HVAC

by:  Ward Personnel Ltd

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Miejsce pracy: Cork
 Project HVAC Engineer
 

Job description:

You will be based on sites and working closely with Project Manager, Foreman, suppliers and genral staff. You will be required to do technical reports, staff supervising, contacting suppliers and raising purchase orders.

Opis stanowiska:

Będziesz pracował/a przy kierowniku budowy, majstrach, dostawcach czy pracownikach. Będziesz musiał/a sporządzać raporty techniczne, kierować zasobami ludzkimi, uczestniczyć w spotkaniach kadr, kontaktować się z dostawcami oraz sporządzać zamówienia.

Requirements:

 • 3 years experience as Project engineer
 • HVAC or Electrical Experience
 • Relevant Degree Diploma
 • Fluent in English both writting and spoken

Wymagania:

 • 3 lata doświadczenia jako inżynier projektu
 • Doświadczenie w HVAC, Elektryce oraz innych instalacjach
 • Dyplom ukończenia studiów kierunkowych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie, jak i piśmie

We offer:

 • Attractive Salary
 • Full time permanent position
 • Work for one of the biggest main Engineering Contractors in Ireland and Europe
 • Attractive and modern way of career development
 • Help finding accommodation and sorting out administration issues after arrival

Oferujemy:

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę na umowę o pracę na pełny etat
 • Pracę dla jednego z największych głównych wykonawców w Irlandii i Europie
 • Bardzo atrakcyjne i nowoczesne budowanie własnej kariery w firmie
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania oraz załatwieniu niezbędnych spraw administracyjnych na miejscu
This job has expired