Partner sites:EURESELA

Production work Crabseason 2021 / Produksjonsmedarbeider Krabbesesong 2021

by:  Norway

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Do you want to help produce high-quality seafood?

Hitramat As seeks Production employees for seasonal work from June to November 2021.

From mid-June to the end of November, we will receive up to 4,000 tonnes of brown crab of the highest quality, and we need more people!

The tasks consist of receiving, slaughtering, processing, and packing fresh crab to be sold to a quality-conscious international market.

 

SKILLS & REQUIREMENTS

Desired Competence and Personal Characteristics:

Good physical shape, stand-on-will and good mood

Ability to work systematically even in stressful situations

Able to communicate well in English

Quality understanding

Team player but also with the ability to work independently

Positive representative of the company

Understanding that the that weather and wind control our working day, and that we must therefore be flexible in working hours to preserve the highest quality of the raw material.

 

ABOUT THE COMPANY

HitraMat AS is today Norway's leading and Europe's largest company in brown crab processing. The company is certified according to FSSC 22000, which is the highest standard in food safety.

HitraMat has annual turnover of approximately 170 million, and employs up to 170 people in high season.

HitraMat is part of Insula, a Nordic group with the goal of becoming the Nordic region's leading company in seafood. HitraMat is located at Hitra Fishing Harbor and is located in the largest catch area for crab in Norway, with good environmental benefits such as clean air and clean seawater.

Up to 4,500 tons are processed annually at the production facility on Kuøya, this constitutes approximately 70% of all bag crabs caught in Norway. HitraMat AS also sells other locally harvested shellfish such as scallops and crayfish.

We are proud to say that we deliver products of the highest quality, that we harvest in a sustainable way, and that we are constantly developing a workplace that is a cornerstone company in our municipality.

Seasonal employment is hired through our company Titran Canning, and follows a generalized wage for fish industry.

The company can assist with renting a room

Applications are considered on a rolling basis

Apply online here: https://emp.jobylon.com/jobs/75516-hitramat-as-production-work-crabseason-2021/

www.Hitramat.no         www.Krabbe.no

 

Jobbeskrivelse

 

Vil du være med å produsere sjømat av høy kvalitet?

Hitramat As søker produksjonsansatte for sesongarbeid fra juni til november 2021.

Vi skal fra medio juni og ut november, ta imot opptil 4.000 tonn taskekrabbe av høyeste kvalitet, og vi trenger flere folk!

Arbeidsoppgavene består i mottak, slakting, bearbeiding, foredling og pakking av fersk krabbe som skal selges til et kvalitetsbevisst internasjonalt marked.

KOMPETANSE

Ønsket Kompetanse og Personlige egenskaper:

God fysisk form, stå-på-vilje og godt humør

Evne til å jobbe systematisk selv i stressende situasjoner

Kunne kommunisere godt på engelsk

Kvalitetsforståelse

Lagspiller, men også med evnen til å jobbe selvstendig

Positiv representant for selskapet

Forståelse for at vær og vind styrer arbeidsdagen vår, og at vi derfor må være fleksible i arbeidstiden for å bevare råvarens høyeste kvalitet

Søknadsfrist: Snarest

OM SELSKAPET

HitraMat AS er i dag Norges ledende og Europas største aktør innen prosessering av taskekrabbe. Bedriften er sertifisert etter FSSC 22000, som er den høyeste standard innen mattrygghet.

HitraMat omsetter for ca 170 mill årlig, og sysselsetter opp til 170 ansatte i høysesong.

HitraMat er en del av Insula, et nordisk konsern med mål om å bli Nordens ledende aktør på sjømat. Bedriften er lokalisert på Hitra Fiskerihavn og ligger i det største fangstområdet for taskekrabbe i Norge, med gode miljømessige fortrinn som ren luft og rent sjøvann.

Årlig blir det foredlet opp mot 4.500 tonn ved produksjonsanlegget på Kuøya, dette utgjør ca 70% av all taskekrabbe fangstet i Norge. HitraMat AS selger også andre lokalt høstede skalldyr som eksempelvis kamskjell og sjøkreps.

Vi er stolte over å kunne si at vi leverer produkter av ypperste kvalitet, at vi høster på en bærekraftig måte, og at vi stadig videreutvikler en arbeidsplass som er en hjørnesteinsbedrift i kommunen vår.

Sesongansettelse skjer gjennom selskapet Titran Canning, og følger en tariff lønn for fiskeindustrien.

Bedriften kan bistå med leie av husvære

Søk jobben her: https://emp.jobylon.com/jobs/75517-hitramat-as-produksjonsmedarbeider-krabbesesong-2021/

www.hitramat.no     www.krabbe.no

 

This job has expired