Partner sites:EURESELA

The job offer is available for the following event:

Nurse caring in homes, Finnish needed  full-time, permanent job

Sairaanhoitaja kotihoito Saarijärvi

Kotihoidon mukavat asiakkaat toivovat itselleen asiakaslähtöisiä, aktiivisia, joustavia ja asioihin tarttuvia joukkuepelaajia, joilla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Me kotihoidossa arvostamme kykyä kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön, hoidon tarpeen arviointiin ja kuntouttavaan työotteeseen. Työ on vaihtelevaa ja tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ammattilaisena. Haastava työ asiakkaiden kotona edellyttää myös hoitajilta paineensietokykyä.

Saarijärven kotihoidossa on mukava tekemisen meininki ja n. 20 työntekijää kahdessa isossa tiimissa, jotka jakautuvat pienempiin työryhmiin. Uudet työntekijät saavat aina tukea työkavereilta kentällä ollessaan. Tervetuloa joukkoomme!

Hoitajalla tulee olla työn ammattitaitovaatimuksen mukaiset lääkeluvat ja hygieniapassi. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus sairaanhoitajaksi tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä mutta sisältää myös iltavuoroja. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työnvaativuudenarvioinnin mukaan. Koeaika on neljä kuukautta

Lisätietoja

http://www.saarikka.fi

Palveluvastaava Paula Paavola, puh. 0401578900 tai sposti: etunimi.sukunimi@saarikka.fi

List of restrictions that apply to this job offer:

Information available just in Finnish