Partner sites:EURESELA

Inspektører /Educational inspector

by:  Narvik kommune

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

 

ALL JOBS NEED TO BE APPLIED FOR BY USING THIS LINKhttps://www.narvik.kommune.no/ledige-stillinger/

Jobbeskrivelse

 

Org. nr: - Stillingsident: 4186240176 Presentasjon av stillingen:

Inspektører/avdelingsledere ved Narvik ungdomsskole

Narvik ungdomsskole har om lag 360 elever. Skolen ledes av rektor, assisterende rektor og to inspektører. Personalet er satt sammen i 3 "storteam" som ledes av en teamleder for 8. trinn, en for 9. trinn og en for 10. trinn. I tillegg har skolen to rådgivere, en sosialpedagogisk rådgiver og en spesialpedagogisk rådgiver.

Narvik ungdomsskole flytter inn i nytt skolebygg fra 01.08.20, samtidig som Fagfornyelsen trer i kraft. Skolen jobber per tiden med pedagogisk plattform og rutiner tilpasset ny-skolen. Det nye skolebygget er dimensjonert for 600 elever, og det er under utredning om elevene fra Ankenes og Bjerkvik også skal tilhøre Narvik ungdomsskole i framtida.

Som inspektør ved Narvik ungdomsskole vil du jobbe ved en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Per nå har stillingene som inspektører har 85 % administrative arbeidsoppgaver og 15 % undervisning. Arbeidsoppgaver definert i stillingsbeskrivelsen vil bli fordelt mellom begge inspektørene.

Arbeidsoppgaver

Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse for stillingene, se vedlegg.

Kvalifikasjoner

Nødvendig

  • Søkere må ha universitets- eller høyskoleutdanning som kvalifiserer for undervisning i grunnskolen
  • Gode skriftlige, digitale og muntlige ferdigheter

Ønskelig

  • Utdanning innen skole-/utdanningsledelse, men god og relevant praksis med dokumenterte resultater kan sidestilles
  • Erfaring fra å lede pedagogisk utviklingsarbeid
  • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

Skolen søker etter medarbeider med gode relasjonelle lederegenskaper, du må like å jobbe med mennesker. Ved tilsetting vil personlig egnethet vektlegges.

  • Gode dialog- og kommunikasjonsegenskaper
  • Du kan jobbe selvstendig, fleksibelt, strukturert og er beslutningsdyktig
  • Du har evne til å samarbeide både horisontalt og vertikalt, samt organisere og drive fokusområder i lys av ny læreplan
  • Du er utviklingsorientert med gode evne til refleksjon
  • Du er opptatt av motivasjon, mestring og læring

Vi tilbyr

Ved Narvik ungdomsskole vil du bli en del av et utviklingsorientert og inkluderende arbeidsmiljø.

Som inspektør vil du få en interessant og spennende stilling som gir gode muligheter for personlig og faglige utfordringer i samarbeid med alle ansatte, elever og foresatte tilknyttet skolen.

Ryddige og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn etter gjeldende avtaler.

Annet

Personer som har fast arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingene.

Kontaktinformasjon

Ørjan Halvorsen, Enhetsleder/rektor, 93268138
Heidi Sværd Olsen, Assisterende rektor, 41629716

Arbeidssted

Bjørnsons vei 3
8517 Narvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Narvik kommune

Referansenr.:4186240176
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2020
Søknadsfrist: 15.03.2020

This job has expired
EOJD