Partner sites:EURESELA

Hotellmedarbeider

by:  Melbu Hotell AS

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Melbu Hotell er et hotell med overnatting og servering i fokus. Hotellet er i ferd med å endre sitt markedsfokus, og er i ferd med å tilpase seg et marked som består av gjester som besøker regionen for å vandre eller andre naturbaserte opplevelser. Hovedsesongen er i perioden mai - september. Hotellet skal lykkes fordi det har sterk salgsfokus i alle ledd, og vaere bedre enn konkurrenter når det gjelder personlig service. Melbu Hotell ligger i universets vakreste region, Lofoten og Vesterålen. Visjon til hotellet: Vi skal begeistre

Hotellmedarbeideren arbeider i hotellets hjerte. Det skal alltid ytes god service til alle gjester, både på mail, per telefon og ved disken. Ditt hovedfokus skal alltid vaere å tilstedevaerelse og personlig service i resepsjon, cafe, restaurant og møterom. Stillingens ansvarsområde er grunnbemanning av resepsjonen, kafe og restaurant. I tillegg har hotellmedarbeidere ansvar for enkel tilberedning av mat i tilfeller der det ikke er kokk til stede.

Hotellet har stor fokus på gjestene som vandrer i regionen. En betingelse for å arbeide hos oss er at du er interessert i vandring og naturbaserte opplevelser.

Kompetenskrav: Ingen formelle krav, men fordel med erfaring fra resepsjons- og serveringsarbeid.

Önskemål: Vi ønsker at våre hotellmedarbeidere kan leve etter vår visjon, dvs. å begeistreRobin Bolsøy, robin@m-h.no

List of restrictions that apply to this job offer:

20 years or older

This job has expired
EOJD