Partner sites:EURES

Dutch Collections Specialist

by:  PayPal EMEA

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Paypal wordt gedreven door de overtuiging dat beschikbaarheid tot financiële diensten voor iedereen talloze kansen biedt. Daarom is PayPal vastberaden om financiële dienstverlening beschikbaar te maken voor iedereen. Wij stimuleren zowel particulieren als bedrijven om te floreren in de huidige wereldeconomie. Het open digitale Paypal betaalplatform geeft onze ruim 2 miljard actieve rekeninghouders het vertrouwen om 24/7 wereldwijde transacties te plegen, online, op hun mobiel, in de app of persoonlijk. Door een slimme combinatie van technische innovaties en strategische partnerschappen, weet Paypal betere geldbeheermethodes te creëren. Rekeninghouders kunnen hierdoor flexibel betalingen versturen, verrichten of ontvangen. De service van Paypal is wereldwijd in meer dan 200 landen beschikbaar. Het Paypal platform, waaronder Braintree, Venmo en Xoom, maakt het klanten mogelijk om in meer dan 100 verschillende valuta geld te ontvangen, in 56 verschillende valuta geld op te nemen en tot maar liefst 25 valuta op de rekening te hebben staan.

 

Als incassospecialist voer jij diverse taken uit, waaronder het monitoren van de status van oude vorderingen en het uitstippelen en volgen van beleid en procedures om zodoende betaling van negatieve banksaldo’s te stimuleren. Dit alles gebeurt via e-mail en telefonisch contact. Daarnaast bestaat je takenpakket uit het beantwoorden van email en telefonische aanvragen, zowel inbound als outbound. Daarnaast onderhoud jij contact met externe leveranciers en beschikt daardoor over uitstekende communicatieve vaardigheden. Deze functie vereist regelmatige bijscholing en het naleven van de Fair Debt Collection Practice Act en de Fair Credit Reporting Act.

 

 

Kerntaken:

 • Verantwoordelijk voor het naleven van de uitgestippelde Fair Debt Collection Practice Act en de Fair Credit Reporting Act.

 • Doeltreffend beantwoorden van klantaanvragen via telefoon en e-mail.

 • Onderzoeken en oplossen van vragen, zowel online als offline.

 • Assisteren bij de creatie en het onderhoud van inzamelingsprogramma’s. Het continu optimaliseren van de processen hoort hier ook bij.

 • Het adequaat verwerken van wachtrijen waaronder Kana, Fraud Queues, correctietools en SR rijen.

 • Zakelijk opstellen t.o.v. personeel en klanten van Paypal.
 • Assisteren van het management bij de implementatie van procedures.
 • Positieve instelling houden terwijl productie en kwaliteitsdoelen worden nagestreefd. 
 • Initiatief tonen om bijkomende verantwoordelijkheden op je te nemen met het oog op professionele groei en ontwikkeling.
 • Het correct uitvoeren van de opgelegde taken.
 • Beschikken over een flexibele werkhouding evenals aanpassingsvermogen.
   

Vaardigheden:

 • Klantgerichte houding
 • Resultaatgericht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Grote mate van zelfbeheersing
 • Goede luisteraar
 • Technische know-how

 

Vereiste vaardigheden:

 • Zelflerend vermogen en de drive om constant bij te scholen op het gebied van nieuwe software technologieën.   
 • Kennis van externe systemen en PC-afhankelijke software applicaties (Internet, Microsoft Office pakket).
 • Sterke schriftelijke (e-mail) communicatieve vaardigheden via telefoon en e-mail: correct gebruik van grammatica en interpunctie.
 • Het vermogen om diverse taken met urgentie op te pakken en gedegen opvolging te verrichten.
 • Het vermogen om een professionele werkrelatie met medewerkers en vakgenoten te onderhouden.
 • Het vermogen om op onderzoek gebaseerde discretionaire beslissingen te nemen.
 • Het vermogen om je aan een snel veranderende omgeving aan te passen. Hierbij is het hebben van een flexibele houding van belang, gezien de wisselende diensten / shifts (onderhevig aan veranderingen, late avonden en zaterdagen zijn niet uitgesloten).  
 • Een gedisciplineerde aanpak om te kunnen werken in een resultaatgerichte organisatie waarbij het behalen van targets de norm is.

Wij zijn een doelgerichte organisatie wiens idealen de motivatie zijn voor hoe wij dagelijks ons bedrijf besturen. Wij handelen volgens de hoogste ethische normen om zodoende de open en diverse werkomgeving kracht bij te zetten. Eenieder die, op welke wijze dan ook, in aanraking komt met onze organisatie dient met respect en waardigheid behandeld te worden. Onze medewerkers dagen de status quo uit, stellen vragen en vinden oplossingen. Wij willen drempelverlagend te werk gaan om financiële onafhankelijkheid te realiseren. Voeg je bij ons en help de wereld op weg naar financiële vrijheid!

Paypal biedt gelijke arbeidskansen ongeacht leeftijd, huidskleur, land van herkomst,  verblijfsstatus, fysieke of mentale beperking, religie, sekse, zwangerschap, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, pensioen, of iedere andere beschermde vorm van wettelijke informatie. Daarnaast zal Paypal accommodatie beschikbaar stellen aan gekwalificeerde personen met een beperking. 

This job has expired
EOJD