Работник сглобяване на детайли (Worker assembling parts) | EURES - European Job Days

Работник сглобяване на детайли (Worker assembling parts)

by:  Ekita LTD

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

1. Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания.
2. Използване на инструменти, лепила и лакове, съобразно предназначението им.
3. Спазване на задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и противопожарна охрана.
4. Изпълнява и други задачи, поставени от началника на цеха. 

 Да извършва всички довършителни ръчни операции по зададена технология за трикотажно изделие.
• разплита памучните конци от надкетелното поле;
• оправя бието след кетеловане и отстранява дефекти от кетела;
• заячва цяло изделие;
• зашива бието със скрит шев;
• почиство изделието от конци;
• обръща го от лицевата страна и закопчава копчетата, ако го изисква технологията;
• следи за дефекти от предходни операции и по възможност ги отстранява;
• при ръчно затягане на шевове и зашиване на биета следи за правилнотто ошиване по бримков стълб.
• Да спазва правилата за безопасна работа;
• Да изпълнява вътрешните нормативни документи;

This job has expired