Partner sites:EURES

МАШИНЕН ИНЕЖЕНЕР

by:  HYDRAULIC ELEMENTS AND SYSTEMS PLC

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

„ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ” АД е" е публично акционерно дружество със седалище град Ямбол, Югоизточна България. Предприятието е с дългогодишна история и традиции в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. Във връзка с динамичното развитие на нашата организация търсим да присъединим към екипа си  хора, които са уверени в своите способности и биха искали да се обучават и развиват като част от нас. Ако Вие сте амбициозен, отговорен и търсите ново професионално предизвикателство - станете част от екипа ни! Ще се радваме да работим заедно!

Изисквания към кандидатите:

-          Висше техническо образование, машиностроителна специалност

-          Знания и умения по техническо чертане 

-          Умение за работа в екип

-          Готовност и мотивация за обучение

Предимства:

-          Работа с графични компютърни системи (CAD-CAM)  

-          Владеене на западен език  

Отговорности на длъжността:

-          Прилагане на специфични за нуждите на фирмата знания и умения за разработване на нови изделия и технологични процеси.

-          Участие в разработване на нови продукти и внедряване на нови технологични процеси.

-          Разработване, внедряване и участие в производствени процеси.

-          Работа по проекти.

Ние предлагаме:

-          Коректност в трудовите отношения;

-          Месечни бонуси към заплатата.

-          Фирмено обучение;

-          Динамична работа в развиваща се и стабилна компания;

-          Възможности за развитие;

-          Социален пакет, включващ-здравно осигуряване, животозастраховане, ваучери за храна и др;

-          Допълнителни бонуси 2 пъти годишно

Ако желаете да бъдете един от нас и считате, че можете да се справите с предизвикателствата на длъжността, моля изпратете ни Вашата автобиография.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация: +359 46 683 241; +359 46 661 464; e-mail: careers@hes-co.com

This job has expired