Partner sites:EURES

Икономист гр. Варна

by:  АКАУНТ ПЛЮС - МИНУС ЕООД

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи на фирмити, за които отговаря. Събира банкови извлечения от разплащателни сметки на поверените фирми.

This job has expired
EOJD