Skymont Ltd. | EURES - European Job Days

Skymont Ltd.

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

SKYMONT is Bulgarian company, founded in 1999, based in the town of Haskovo. We are situated on 30 000 m2 fabrication area, equipped with 4 gantry cranes (16t), 5 portal cranes (5t), blasting, sandblasting and painting units, 250,00m2 each.

Our goal is to offer high quality products, loyal customer support, implementation of innovative materials and technologies in the following areas:

  • Parts fabrication. Laser cutting 2.5х6m, punching 2x4m, 500 tons press bend machine 4m length, double column vertical machining centre, 2500xø60mm lathe.
  • Structural steel fabrication.
  • Fabrication of industrial steel equipment.
  • Assembly of steel structures, equipment and installations.

Job offers

- Комуникация с кленти за уточняване на спецификациите; - Калкулация на технологичните процеси; - Координира избора на доставчици и подизпълнители; - Изготвяне на ценово предложение към клиентите. Read more

ИНСПЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО

Offered by:  Skymont Ltd.
Workplace: Bulgaria
-Осъществява технлогичен и качествен контрол на изготвената продукция; -Следи за спазване на приетите стандарти и изисквания за качеството на продукцията и използваните материали; -Следи за изпълнение на изискванията, заложени в конструктивната и технологичната документация за производство на дадено изделие; -Извършва комплектация и контрол на документацията; -Дава предложения за подобряване на контрола върху качеството на изготвената продукция и оптимизиране на работните процеси. Read more