Partner sites:EURESELA

Inkubator d.o.o. Sežana

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Inkubator d. o. o. Sežana od leta 1991 s svojimi storitvami podpira podjetništvo in razvoj v lokalnem in regionalnem okolju ter gradi inovativen podjetniški ekosistem. 

Inkubator d.o.o. Sežana preko različnih razvojnih mrež in integracij v različnih gospodarskih panogah regije povezuje in spodbuja k podjetništvu in razvoju novih vsebin in inovativnih produktov. Med številnimi podjetniškimi idejami spodbuja predvsem inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces inkubacije ponuja celovito podporo za razvoj ideje in ustanovitev novih podjetij z dodano vrednostjo. Poleg tega inkubator po pripojitvi VIVIS – Visokošolskega središča Sežana v okviru oddelka IRS – Izobraževalnega in razvojnega središča opravlja nalogo podpornega okolja za raziskovalno in izobraževalno dejavnost. 

Pri zagotavljanju te podpore Inkubator tesno sodeluje s številnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami s ciljem zagotavljanja kar najbolj učinkovitega prenosa znanja in povezovanja z gospodarstvom. 

Smo podporna organizacija za inovativne potencialne podjetnike in start-upe

  • Potencialnim podjetnikom nudimo pomoč pri razvoju in ovrednotenju njihove ideje ter jim svetujemo pri zagonu podjetja.
  • Zagonskim podjetjem svetujemo pri razvoju novih poslovnih modelov in prodoru na nova tržišča.
  • Ponujamo svetovanje in mentoriranje na področju razvoja produktov, organizacije procesov, promocije, komuniciranja, trženja, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, internacionalizacije, kadrovanja kot tudi na pravnem, davčnem in finančnem področju.
  • Spodbujamo inovativnost in podjetniško razmišljanje med mladimi.

Zagotavljamo infrastrukturne pogoje študijev, ki potekajo v Sežani

EOJD