Partner sites:EURESELA

Grensetjänsten Norge-Sverige

from: Norway

 

Grensetjänsten do not offer vacancies. Please read the English text below.

Är du på väg till arbete i Sverige? Då finns det viktiga saker du ska förbereda. Vi på Grensetjänsten guidar dig och lyfter det du behöver göra inom, under och efter jobb i Sverige. Hos oss hittar du relevant information om vad du ska göra men du tar själv ansvaret för att lämna nödvändig information till informationen i båda länderna. Rätt förberedd kan du ta tillvara möjligheterna och slippa problem. 

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Vi har ingen möjlighet att ta emot CV eller ansökningsdokument.

Thank you for your interest in Grensetjänsten. We are an information office between Norway and Sweden. We help people with information and guidance on what applies when working on the other side of the border in Norway or Sweden. Grensetjänsten do not offer vacancies. To find work contact other exhibitors here at this fair. We wish you good luck.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD