Partner sites:EURESELA

Energy Saving EOOD

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Energy Saving EOOD is a consulting company established in 2005.
Areas of work:
Energy efficiency: Energy performance audit of buildings and certification of buildings; Inspection of boilers and air conditioning systems; Assessment of compliance of the part “Energy efficiency” of investment projects for new or existing buildings with the requirements for energy efficiency / art. 169, para 1, item 6 of the Spatial Development Act /; Issuance of certificates for design energy performance of new buildings before their commissioning; Energy efficiency audit of industrial systems; Energy efficiency testing of outdoor artificial lighting systems; Estimation of energy savings after implementation of ECM
Energy: Analysis and preparation for the entry of companies on the free electricity market in connection with the overall liberalization of the energy market; Consultations, preparation, protection and implementation of projects for production of electricity from RES - wind generators, small hydropower plants, photovoltaic systems, heat pumps, geothermal sources, installations for biogas production and others; Due diligence of RES - projects.
Examination under the Spatial Development Act: Technical inspection incl. surveying of existing buildings and preparation of technical passports of buildings and industrial sites.
Design: Investment design of energy efficiency measures.

Job offers

Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден Инженер, проектант с код по НКПД 2142-6022 като избрания кандидат трябва да отговарят на изисквания както следва: 1. Завършено висше образование /бакалавър или магистър/ по специалност "Топлотехника" или "Топлоенергетика" или техни производни. 2. Личностни изисквания и поведенчески характеристики:  Желание за развитие в областта на техническата паспортизация, проектирането и енергийната ефективност.  Прецизност, наблюдателност и добри организационни умения;  Аналитично мислене 4. Шофьорска книжка 5. Много добри компютърни умения (включително, но не само Microsoft Office продукти). 6. Наличието на проектантска правоспособност по специалността е предимство. Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение също могат да кандидатстват по обявата. Предлагаме 1. Интересни и предизвикателни професионални задачи 2. Работа в приветлива бизнес среда 3. Конкурентно възнаграждение Описание на направленията, в които работи фирмата: 1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради. 2. Проверка на котли и климатични инсталации 3. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. 4. Техническо обследване на сгради и изготвяне на технически паспорт 5. Проектиране и инженерингови услуги; 6. Изготвяне на технически/работни проекти на сгради за препоръчани в енергийното обследване мерки за спестяване на енергия Read more