Partner sites:EURESELA

"Про Агро ЕООД"

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула - гр. Грамада.