Partner sites:EURESELA

"Прометал Мейд" ЕООД

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Производство на инструментална екипировка. Металообработване.

Job offers

Шлайфист

Workplace: Bulgaria
Приема, съхранява и предава донесените за ремонт от клиенти детайли. Работи с вертикално разстъргващи машини, хонинг машини, шлайф машини за колянови валове и борверг машини. Центрова детайлите за ремонт на различните машини с цел достигане на най- близкия ремонтен размер с минимум снемане на метал от детайлите. Ползва литература и картотека за допуските в сглобките, точността, чистотата и гладкостта на обработваните повърхности, като се стреми да ги достига с наличния машинен парк. Заточва, почиства и профилира необходимите режещи и абразивни инструменти. Поддържа в изправност и на необходимото техническо равнище машините, апаратите, инструментите и съоръженията, с които работи; поддържа чистотата на машините и хигиена на работното място. Read more
EOJD