Partner sites:EURESELA

Дом за стари хора - Берковица

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Дом за стари хора

Job offers

Извършва рехабилитационни дейности - теренно лечение, ЛФК и процедури с потребителите на СУ. /Утвърдена от работодателя ДХ/ Read more
Медицинска сестра в Дом за стари хора. Извършва всички видове медицински дейности, конкретизирани с длъжностната характеристика Read more
EOJD