Partner-Websites:EURESELA

Vårdare till Bäckåkergårdens serviceenhet i Pargas, Finland

by:  Kårkulla samkommun

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

Kårkulla samkommun rekryterar 

EN VÅRDARE (1454)

i heltid till Bäckåkergårdens serviceenhet Lyan i Kirjala, Pargas. Anställningen är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse. Arbetet är periodarbete.

Lyan är en psykosocial öppenvårdsboendeenhet belägen på Kirjalaön. Hos oss ger vårdarna personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med brukarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning av olika slag. Arbetet är givande, omväxlande och stundvis utmanande.

Vi arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- samt personcentrerat arbetssätt och viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi söker dig som motiveras av att arbeta med människor, är empatisk och har en öppen attityd.

Vi erbjuder dig ett givande och mångsidigt arbete med kunniga kollegor. Hos oss har möjlighet att ytterligare öka din kompetens och yrkesskicklighet genom fortbildningar och som anställd är du berättigad till motions- och kulturförmåner. 

Här kan du läsa om Evelina som jobbar som vårdare hos oss på Gladas serviceenhet i Vanda och hennes arbetsvardag: https://karkulla.fi/vardarens-vardag/ 

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och om man i väsentlig grad arbetar med barn ett utdrag ur straffregistret (770/1993 6 § 2).

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Hilve Sandblom och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala (märk kuvertet vårdare/Lyan) och ska vara oss tillhanda senast 23.4.2021. 

Närmare information ger enhetschef Disa Malmberg, tfn 0247 431 358 eller disa.malmberg@karkulla.fi.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

9.4.2021

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja 

Diese Stelle ist abgelaufen.

Jobs that may interest you

Vårdare till Utterbäck serviceenhet (936)

Angeboten von:  Kårkulla samkommun
Arbeitsplatz: Finland
Kårkulla samkommun rekryterar EN VÅRDARE (936) i heltid till Utterbäcks serviceenhet i Borgå . Anställningen inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse. Utterbäck serviceenhet i Fagersta erbjuder boende i naturskön skärgårdsmiljö på landet . På området finns tre gruppboenden och ett lägenhetsboende. Vi söker nu en vårdare till vårt seniorboende. Som vårdare ger du personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med... Erfahren Sie mehr
EOJD