Partner-Websites:EURESELA

Vårdare till KUR-Kojans boendeenhet i Pargas, Finland

by:  Kårkulla samkommun

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (1323)

i heltid till KUR-Kojans enhet i Kirjala, Pargas. Anställningen är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse. Vid intresse finns möjlighet till att i huvudsak arbeta inom dagverksamheten, vardagar och dagtid.

KUR-Kojan är ett specialboende för sju personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och autism, enheten är belägen på ett naturskönt och lugnt område i Kirjala. Vi har en egen dagverksamhet, Karusellen, som är utformad efter våra brukares enskilda specialbehov.  

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? Hos oss får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor. Om du vill arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och präglas av omtanke, ödmjukhet och engagemang är det här ett jobb för dig. Vi arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt och viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi söker dig som är flexibel, har en öppen attityd och bemöter våra brukare på ett empatiskt och respektfullt sätt. 

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och mångsidigt arbete i ett kunnigt och hjälpsamt team, introduktion i arbetet fås. Hos oss har du även möjlighet att ytterligare öka din kompetens och yrkesskicklighet genom fortbildningar och som anställd är du berättigad till motions- och kulturförmåner.

Här kan du läsa om två vårdare som jobbar på Regnbågens dagverksamhet hos oss på Kårkulla samkommun: https://karkulla.fi/vardarens-vardag-intervju-med-ann-sofie-ahlgren-och-cia-holmberg/ 

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och om man i väsentlig grad arbetar med barn ett utdrag ur straffregistret (770/1993 6 § 2).

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till chefen för Expert- och utvecklingscentret Susanne Karlsson och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala (märk kuvertet vårdare/KUR-Kojan) och ska vara oss tillhanda senast den 21.4.2021.

Närmare information ger enhetschef Susanna Agge, tfn 0247 431 287, susanna.agge@karkulla.fi.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

Diese Stelle ist abgelaufen.

Jobs that may interest you

Vårdare till Utterbäck serviceenhet (936)

Angeboten von:  Kårkulla samkommun
Arbeitsplatz: Finland
Kårkulla samkommun rekryterar EN VÅRDARE (936) i heltid till Utterbäcks serviceenhet i Borgå . Anställningen inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse. Utterbäck serviceenhet i Fagersta erbjuder boende i naturskön skärgårdsmiljö på landet . På området finns tre gruppboenden och ett lägenhetsboende. Vi söker nu en vårdare till vårt seniorboende. Som vårdare ger du personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med... Erfahren Sie mehr