Partner-Websites:EURESELA

Tide Buss AS

von: Norway

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

Tide AS is the second largest bus company in Norway. Our main office is in Bergen. We operate bus routes in the counties of Hordaland, Rogaland, Vestfold, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Troms and Møre og Romsdal. On an every day basis we transport 240 000 passengers. Our current contract portfolio includes 72 million travelers. Our vision is to every day create good travel experiences.

Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i 6 fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide ca. 4500 fantastiske medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vår visjon er å levere gode reiseopplevelser, og hver eneste dag gjennomfører vi mer enn 14.000 bussreiser.
I Tide er vi stolte over å være en viktig samfunnsaktør i våre reisendes hverdag. Vi tilbyr bærekraftige kollektivløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring.

 

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD