Partner-Websites:EURES

Hospodářská komora Ústí nad Labem

von: Czechia

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem (OHK UL)

Hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR.

Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Hlavním úkolem OHK UL se stále více stává poradenská činnost a k tomu OHK UL přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů. Všem reprezentantům podnikatelské sféry je určen široce pojatý servis zaměřený na řadu dílčích oblastí nezbytných pro podnikání. Firmám je nabízena široká škála služeb, kromě již zmiňované poradenské činnosti je to podpora malého a středního podnikání, podpora evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podpora oblasti vzdělávání, informační servis, reprezentační služby.

 

The Czech Chamber of Commerce is the only legal representative of Czech entrepreneurs.

The Chamber of Commerce of Ústí nad Labem’s mission is to create opportunities for entrepreneurship, to promote and support measures that contribute to the development of business environment.

EOJD