Partner-Websites:EURESELA

Kurowski Group Sp. z o.o.

von: Poland

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

W branżach opakowań numizmatycznych i uszlachetniania monet tworzymy nowoczesne rozwiązania dla mennic, banków centralnych i komercyjnych, rafinerii oraz firm numizmatycznych. Dbamy o najwyższą jakość produktów, niezawodność oraz terminowość realizacji.
Stawianym nam wyzwaniom odpowiadamy w oparciu o systematycznie powiększany park maszynowy oraz nowe technologie, a przede wszystkim o zespół wysoce wyspecjalizowanych i zaangażowanych pracowników, którym oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Prowadzimy odpowiedzialny biznes oraz budujemy długotrwałe relacje z Partnerami, oparte na wzajemnym zaufaniu.

In the numismatic packaging and coin ennobling industry, we create modern solutions for mints, central and commercial banks, refineries and numismatic companies. We care about the highest quality of the product, reliability and timeliness of implementation.
We answer the challenges we face based on the systematically enlarged machine park, new technologies and, above all, a team of highly specialized and committed employees, whom we offer the possibility of professional and personal development. We run a responsible business and build long-term relationships with our Partners, based on mutual trust.