Партньорски сайтове:EURESELA

"Киряевска Вар"

from: Bulgaria

Организацията е регистрирана за участие в следното(ите) събитие(я):

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула, село Киреево - Кариера "Рафаело".