Партньорски сайтове:EURESELA

"Мавлина ООД"

from: Bulgaria

Организацията е регистрирана за участие в следното(ите) събитие(я):

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

Дейността се осъществява в обект на територията на град Кула.

EOJD