Partner sites:EURESELA

"Мавлина ООД"

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

Дейността се осъществява в обект на територията на град Кула.

EOJD