Partnerske spletne strani:EURESELA

Kontaktna točka za spodbujanje enakega obravnavanje delavcev v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici

od: Slovenia

Organizacija je prijavljena za sodelovanje na naslednjih dogodkih:

Pravna podpora delavcem EU

V kontaktni točki za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru lahko dobite pravne informacije glede prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov.

 

Pravna vprašanja glede pravic delavcev v EU

Pridobite odgovore na pravna vprašanja s področij, ki zajemajo: 

 • čezmejno iskanje zaposlitve,
 • zaposlovanje in prebivanje,
 • usklajevanje socialne varnosti,
 • zdravstveno zavarovanje,
 • davčne zadeve,
 • izobraževanje, vajeništvo in poklicno usposabljanje,
 • priznavanje poklicnih kvalifikacij in izobrazbe.

Kontaktna točka vam lahko svetuje v pravnih situacijah, v katerih naletite na ovire, kot na primer pri:

 • usklajevanju delovnih predpisov glede minimalne zaščite delavcev pri napotitvi v tujino,
 • pravni ureditvi prebivališča pred odhodom v tujino, med njim ali po njem,
 • urejanju socialnega zavarovanja pri čezmejnem opravljaju storitev,
 • možnosti opravljanja pripravništva preko tujih podjetij v Sloveniji,
 • plačilu socialnih prispevkov pri sočasnih zaposlitvah v več državah,
 • določitvi in spremembi statusa davčnega rezidenta v posamezni državi,
 • izvozu denarnega nadomestila za brezposelost v drugo državo EU,
 • možnosti zaposlitve državljanov tretjih držav, ki so družinski člani državljana EU,
 • informacijah glede usklajevanja socialne varnosti in ugotavljanja pristojnosti posameznih institucij za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.