Partnerske spletne strani:EURESELA

Dom na Krasu

od: Slovenia

Organizacija je prijavljena za sodelovanje na naslednjih dogodkih:

Dom na Krasu je javni, posebni socialno varstveni zavod. Izvaja institucionalno varstvo namenjeno odraslim osebam z dolgotrajnimi  težavami v duševnem zdravju in odraslim osebam z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju. Dom na Krasu deluje na matični lokaciji v Dutovljah in v dislociranih enotah v Sežani (DE Sežana), Postojni (DE Postojna) in Dutovljah – Sončna hiša ( DE Dutovlje).

Matična stavba v Dutovljah deluje v prostorih kjer je bilo nekoč zdravilišče, pozneje osnovna šola, nato še dislocirana enota Doma upokojencev Sežana. Leta 1991 je zavod postal samostojen poseben socialno varstveni zavod. Iz sprva zaprtega zavoda se je postopno spreminjal v sodobno odprto socialno ustanovo.

Storitve nudimo 171 stanovalcem, od teh jih 123 biva v štirih domovih (oddelkih) v matični stavbi v Dutovljah, 24 na štirih lokacijah v DE Sežana, 11 na dveh lokacijah v DE Postojna in 13 v sončni hiši v Dutovljah. V matični stavbi v Dutovljah so organizirane poleg strokovnih služb – zdravstveno negovalna služba s fizioterapijo, delovna terapija, psihosocialna služba, še podporne službe, ki prispevajo nujni delež k celoviti oskrbi vseh stanovalcev Doma na Krasu: kuhinja, tehnično-vzdrževalna služba, finančno računovodska in skupna služba.

Ponudbe delovnih mest

Opis nalog: Samostojno načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in ocenjevanje delovanje računovodstva ter finančnega stanja oz. poslovanja doma, v smislu gospodarnega ravnanja in v skladu z veljavnimi predpisi. odgovornost za likvidnost zavoda, za učinkovito rabo javnih sredstev in iskanje virov financiranja, priprava finančnega načrta in zaključnega računa, kalkulacij, statistik ter zahtevnejših analiz poslovanja zavoda, kar je bistvenega pomena za delovanje doma,... Preberi več
Iščemo sodelavca ali sodelavko za delo na pilotnem projektu zavoda Dom na Krasu, ki se izvaja v okviru deinstitucionalizacije Doma na Krasu v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Podatki o delovnem mestu: zaposlitev za določen čas – 40 ur tedensko, od ponedeljka do petka, fleksibilen delovni čas, za čas trajanja nadomeščanja delavke na porodniškem... Preberi več
EOJD