Partnerske spletne strani:EURESELA

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

od: Slovenia

Organizacija je prijavljena za sodelovanje na naslednjih dogodkih:

Društvo PiNA, ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo, že več kot dvajset let spodbuja družbeno odgovorne prakse in krepi kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej PiNA odpira prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Sprva kot prva spletna kavarna v Sloveniji leta 1998, do leta 2016 pa kot multimedijski in mladinski center, članica mreže točk Europe Direct Slovenije in mreže regionalnih partnerjev Eurodesk, kot Stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije ter organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine.

Akcija množičnega snovanja prihodnosti slovenske obale Narišimo obalo, analiza stanovanjske problematike v obalnih občinah, priprava strokovnega priročnika Naproti urbanemu kmetijstvu kot družbeni inovaciji: smernice za razvoj in implementacijo akcijskega načrta, posvet Vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji in nacionalna konferenca Politična participacija in mladi so le nekateri javni in vidni prispevki PiNE k uresničevanju njenega poslanstva.

Naše glavne dejavnosti so razdeljene med tri stebre:

1) krepitev nevladnega sektorja (zagovorništvo, izobraževalne dejavnosti, mreženje);

2) razvoj kritične in vključujoče družbe (z izgradnjo zmogljivosti ranljivih skupin, udeležbo in krepitvijo vodenja, ustvarjanjem novih izobraževalnih metod in medijskimi kampanjami) in

3) mednarodno sodelovanje pri ključnih mednarodnih vprašanjih, da se zagotovi skupen okvir za ukrepanje.

PiNA ima izkušnje z usklajevanjem mednarodnih projektov, ima 14 redno zaposlenih in sodeluje z več kot 30 zunanjimi strokovnjaki in prostovoljci.