Partnerske spletne strani:EURESELA

Arriva d.o.o.

od: Slovenia

Organizacija je prijavljena za sodelovanje na naslednjih dogodkih:

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje 975 ljudi, ki upravljajo 545 vozili. Deluje v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Il. BIstrica, Sl. Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Skupina opravlja tudi prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD