EURES TMS (Targeted Mobility Scheme) - program cielenej mobility

Hľadáte si prácu, stáž alebo odbornú prípravu v EÚ, Nórsku alebo na Islande?

Ste občan EÚ, Nórska alebo Islandu a máte viac ako 18 rokov?

Ste zamestnávateľ, ktorý zamestnáva maximálne 250 zamestnancov so sídlom v EÚ, Nórsku alebo na Islande a ponúkate pracovný pomer aspoň na 6 mesiacov alebo stáž na minimálne 3 mesiace?

Program cielenej mobility siete EURES je tu pre vás!

EURES TMS ponúka:

  1. finančnú podporu a poradenstvo uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce, stáže alebo odbornej prípravy;
  2. finančnú podporu a pomoc zamestnávateľom pri hľadaní budúcich zamestnancov.

 

Výhody programu pre uchádzačov o zamestnanie:

  • pomoc pri umiestnení na trhu práce, napr.: vyhľadávanie voľných pracovných miest, informácie o životných a pracovných podmienkach, tvorba životopisu, príprava na pohovor a pod.;
  • finančné príspevky na jazykové kurzy v domovskej alebo cieľovej krajine, uznanie kvalifikácie, náklady súvisiace s pracovným pohovorom (napr.:  cestovné, ubytovanie, strava a pod.), presťahovanie sa za prácou (napr.: cestovné, ubytovanie a pod.)

 

Výhody programu pre zamestnávateľov:

  • podporné služby pri nábore nových zamestnancov;
  • finančné prostriedky na odbornú prípravu a integráciu nových zamestnancov pre malé a stredné podniky.

 

Ako začať?

Kontaktujte niektorého z hlavných poskytovateľov programu TMS siete EURES a získate informácie ako postupovať.

 

Hlavní poskytovalia programu EURES TMS:

  1. Taliansko - ANPAL (National Agency for Active Labour Market Policies)
  2. Švédsko - Arbetsförmedlingen
  3. Nemecko - EURES Deutschland

Komplexné informácie o programe EURES TMS nájdete na európskom portáli siete EURES.

Loading...