COVID-19

Situácia v Európe sa neustále mení, preto sa pred každou zahraničnou cestou vopred informujte o aktuálnych opatreniach súvisiacich s COVID-19 prostredníctvom platformy alebo mobilnej aplikácie Re-open EU. Relevantné informácie o digitálnych COVID certifikátoch nájdete na portáli Európskej komisie.

Loading...