Sites van onze partners:EURES

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KATOWICACH

van: Poland

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

The mission of the National Labour Inspectorate is effectively enforce labour law, including occupational health and work safety, through effective and targeted inspections and supervisory work aimed at reduction of accidents at work and respect for labour law regulations.

Baanaanbiedingen

Niets gevonden.
EOJD