Sites van onze partners:EURESELA

Powroty.gov.pl

van: Poland

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

The main idea behind the portal Powroty.gov.pl is to provide Poles planning to return to their homeland current and valid information about all the legal issues that they may encounter: unemployment benefit, taxes, education, finance, retirement pension, health insurance, etc. We provide information in Polish.

 

Serwis Powroty.gov.pl jest rzetelnym i użytecznym narzędziem informacji skierowanej do osób planujących powrót do Polski z emigracji zarobkowej. Radzimy, jak przejść przez najważniejsze formalności związane z: - przyjęciem do szkoły dzieci powracających z emigracji, - uzyskaniem prawa do zasiłku, oraz jego transferowaniem do Polski, - rozliczeniem podatków w przypadku uzyskania przychodów w kilku krajach, - rejestracji w Polsce zagranicznych aktów stanu cywilnego, np. ślubu, - uzyskaniem prawa do emerytury po pracy w innym kraju, - ubezpieczeniem zdrowotnym po powrocie do Polski.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD