Sites van onze partners:EURESELA

Skandinaviska Institutet

van: Sweden

Stiftelsen Skandinaviska Institutets Syfte och Mål:

Stiftelsen Skandinaviska Institutets (SSI) syfte, är att tillvarata samt utveckla möjligheter till ett internationellt engagemang.

Stiftelsens mål är att i samarbete med främst andra civila organisationer, föreningar eller i egen regi, kunna erbjuda möjligheter till internationell erfarenhet på ett säkert och välorganiserat vis. Vissa av Stiftelsens program har varit aktiva i Sverige sedan 1968.

Stiftelsen skall främja studier, samt bidra till att öka förståelsen mellan olika kulturer, genom bl.a. utdelning av stipendier, för studier på eftergymnasial nivå utomlands. Stipendierna gäller endast vid skolor/universitet vilka förmedlats av Skandinaviska Institutet eller annan av stiftelsen godkänd organisation. Stiftelsen företräder i första hand sina deltagares intressen.

Stiftelsens skall, om möjligt, engagera personer som avslutat sitt utlandsengagemang inom nätverket (s.k. hemvändare). Tidigare deltagare kan erbjudas möjlighet att delta på mässor och informationsmöten samt även erbjudas praktikplats inom Stiftelsen.

Stiftelsen Skandinaviska Institutet samarbetar främst med icke kommersiella organisationer och företräder i första hand sina deltagare och dessas intressen.

Utbytesprogram inom Stiftelsen Skandinaviska Institutet:
Stiftelsens uppdrag är, förutom att informera gällande ”Världens möjligheter” även att i så stor utsträckning som möjligt, erbjuda säkra och trygga utbyten i Stiftelsens regi.

Stiftelsen kan erbjuda utbyten och engagemang inom Studier, Praktik/Intership, Volontärarbete, Au Pair.

-Volontärplaceringar: Ecuador, Galapagos, Indien, Nepal
-Praktik/Internship: USA, Australien, Ecuador, Indien, Irland
-Work and Travel: Australien, USA
-Camp America: USA
-Au Pair:USA, New Zeeland, Australien, Mothers Help England.
-Richmond University:  London
-EVS utbyte i Europa genom EU

Möjlighet till stipendier samt studier vid Amerikanska College och Universitet
Stiftelsen kan genom sitt nätverk i USA erbjuda stipendier för Studier på eftergymnasial nivå i USA. Stipendierna gäller endast på de av Stiftelsen utvalda samt föreslagna, Skolorna/Universiteten. Stipendierna kan ej uppgå till mer än 60% av den totala studiekostnaden.